Báo giá bảo dưỡng máy cắt CNC

1

Bảo dưỡng hệ thống cơ khí :

– Căn chỉnh lại hệ thống ray(Độ cao, thẳng, phẳng)

– Căn chỉnh hệ thống động cơ chuyển động ngang/dọc

– Căn chỉnh hệ thống thanh răng/bánh răng chuyển động dọc ray

– Căn chỉnh hệ thống chuyển động ngang

– Bảo dưỡng các ổ bi, gối đỡ, thanh trượt mỏ

10.000.000

Yêu cầu khách hàng cung cấp dầu, mỡ, giẻ lau…

2

Bảo dưỡng hệ thống điện :

– Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện động lực

– Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống dây điều khiển

– Kiểm tra panel điều khiển chuyển động/ chuyển đông cắt

– Kiểm tra hệ thống nâng hạ mỏ tự động

– Kiểm tra các thiết bị an toàn, dừng khẩn cấp, giới hạn hành trình

1.500.000

3

Bảo dưỡng hệ thống khí :

– Bảo dưỡng hệ thống phân phối khí trung tâm

– Bảo dưỡng các van điện từ đóng mở khí

– Bảo dưỡng hệ thống van điều chỉnh lưu lượng khí

1.500.000

4

Bảo dưỡng hệ thống điều khiển số :

– Diệt virus toàn bộ( Phần mềm trên máy do quý khách cung cấp)

– Cài đặt lại phần mềm

– Cài đặt lại tham số điều khiển

2.000.000

Tổng cộng :

15.000.000(VNĐ)

Báo giá bảo dưỡng máy cắt CNC