Dịch vụ sửa chữa thiết bị

1

– Máy hàn que một chiều

– Máy hàn CO2

– KRII-350(500)

– M350(500)

– M350S(500S)

– POWERMAG 350T, 500T

– VINAMAG 350SP, 500SP

– VINAMAG 500D

– KH 500

– NBC 500

– NBC 270

– DRAGON 350, 500

– DRAGON 500D

….

– Quấn biến áp chính

– Quấn biến áp điều khiển

– Sửa chữa bảng mạch

– Thay bảng mạch

– Thay Contactor

– Thay Thyristor

– Quấn quạt làm mát

– Thay điện trở phụ

– Thay động cơ cấp dây

– Thay bộ cấp dây (không bao gồm dây dẫn)

– Thay bộ dẫn dây

– Giắc cắm

– Sửa chữa khác( không thay vật tư)

– VN

– VN

– TQ

– HQ

– NB

– VN

– VN

– VN

– TQ

– TQ

– 4.000.000

– 500.000

– 300.000

– 1.800.000

– 400.000

– 850.000

– 400.000

– 100.000

– 2.000.000

– 3.500.000

– 1000.000

– 200.000

– 200.000

2

Máy cắt PLASMA

– POWERMAX 30( 45, 1650)

– CUT 80(100, 150)

– LGK 100

– P100

– PAK5XR

– Sửa bảng mạch

– Thay IGBT

– Thay DIOD

– Thay HF

– Thay tụ

– Giắc cắm

– Sửa chữa khác( không thay vật tư)

– HQ, NB

– HQ

– VN, TQ

– TQ, HQ

– VN, TQ

– 300.000

– 2.500.000

– 500.000

– 400.000

– 300.000

– 200.000

– 200.000

3

Máy hàn TIG

– NICE 350AD

– NICE 350DT

– VINATIG 350, 500

– TIG 160, 200

…..

– Sửa bảng mạch

– Thay IGBT

– Thay DIOD

– Thay HF

– Thay tụ

– Thay Contactor

– Thay Thyristor

– Giắc cắm

– Thay biến áp xung

– Sửa chữa khác( không thay vật tư)

– HQ, NB

– HQ

– VN, TQ

– TQ, HQ

– HQ

– HQ, NB

– 300.000

– 1.500.000

– 500.000

– 400.000

– 300.000

– 400.000

– 850.000

– 200.000

– 400.000

– 200.000

4

Máy hàn tự động dưới lớp thuốc

– MD 1000

– ZX 5

– ZD 5

– STAMATIC

– …

– Sửa bảng mạch

– Biến áp điều khiển

– Động cơ cấp dây

VN

VN

– 500.000

– 850.000

– 2.000.000

5

Rùa hàn

– CS 5

– Autowel

– Robowel

– Sửa bảng mạch

– Động cơ cấp dây

VN

VN

– 500.000

– 1.000.000

Dịch vụ sửa chữa thiết bị