Phần mềm SheetCAM

Chức năng của SheetCAM.

– Nhập dữ liệu từ bản vẽ CAD, file DXF
– Thiết lập công cụ cắt
– Lưu bảng công cụ cắt
– Tạo file GCode
– Tạo báo cáo (Report).

Sheetcam có các tính năng rất hữu ích cho plasma, laser, waterjet và oxy-fuel cutting.

Định nghĩa dao cho phép bạn xác định tất cả các thông số quan trọng cho đường cắt. Bạn có thể xác định nhiều dao cho các vật liệu khác nhau,…

Khi bạn đã xác định dao, bạn có thể thiết lập đường cắt. SheetCam cho bạn nhiểu tùy chọn cắt tùy chỉnh.

Phần mềm SheetCAM