Tính năng cao cấp trên máy CNC (p2)

Mặc dù bản vẽ đã được xác lập, sắp xếp trên tấm tôn và chuyển đổi thành file CNC, nạp vào bộ điều khiển. Tuy nhiên nếu tấm tôn đã bị cắt dang dở, không còn nguyên tấm thì đương nhiên file đó sẽ không dùng được mà phải đo lại tôn, sắp xếp lại bản vẽ sẽ mất thời gian. Với bộ điều khiển FastCNC có tính năng offset file, sẽ sắp xếp từng bản vẽ và đẩy vào những vị trí thích hợp để tiết kiệm tôn. (Chỉ có ở FastCNC của EMC).

Tính năng cao cấp trên máy CNC (p2)

6. Cutting Return

Khi cần thay bép, vệ sinh bép cắt…Chỉ cần di chuyển mỏ cắt ra vị trí thuận lợi, thay xong máy sẽ tìm về vị trí cũ để cắt tiếp.

7. Căn tôn:

Tự xoay bản vẽ trên máy theo độ lệch của tôn mà không cần phải đặt tôn song song với máy. Việc này sẽ tiết kiệm được thời gian căn chỉnh tôn.

8. Tính năng offset.

Mặc dù bản vẽ đã được xác lập, sắp xếp trên tấm tôn và chuyển đổi thành file CNC, nạp vào bộ điều khiển. Tuy nhiên nếu tấm tôn đã bị cắt dang dở, không còn nguyên tấm thì đương nhiên file đó sẽ không dùng được mà phải đo lại tôn, sắp xếp lại bản vẽ sẽ mất thời gian. Với bộ điều khiển FastCNC có tính năng offset file, sẽ sắp xếp từng bản vẽ và đẩy vào những vị trí thích hợp để tiết kiệm tôn. (Chỉ có ở FastCNC của EMC).

9. File hình mẫu tiêu chuẩn.

Với bộ điều khiển FastCNC có đầy đủ các hình mẫu tiêu chuẩn, chỉ cần chọn hình, nhập kích thước, chọn số lượng hình cần cắt, nhân hình và sắp xếp tối ưu. Việc này sẽ rất nhanh chóng, không mất thời gian vẽ hình như các bộ đk thông thường khác.