Ứng dụng tiêu biểu khắc Laser

Trong lĩnh vực ô tô, nhu cầu khắc vĩnh viễn các bộ phận nhằm mục đích truy xuất nguồn gốc đòi hỏi phải thực hiện theo các khuôn mẫu làm sẵn có khả năng tùy chỉnh nội dung linh hoạt, do đó, các khuôn mẫu với nội dung tùy chỉnh như ngày tháng, chữ ký, dấu mộc được tạo ra bằng công nghệ laser đã hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu khắc phức tạp này, giúp nhà sản xuất có thể tùy chỉnh nội dung khuôn nhanh chóng từ đó tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất.

Ứng dụng tiêu biểu khắc Laser

Khắc trên mặt cắt và khắc xung quanh khuôn

Công nghệ khắc laser có thể ứng dụng trên hầu hết các bề mặt khuôn mẫu mà các phương pháp khác không hoặc khó thực hiện được. Với hệ điều khiển 5 trục định vị mặt khắc, công nghệ laser đảm bảo khắc được trên bất kỳ dạng bề mặt khuôn nào như mặt cắt khuôn hoặc xung quanh khuôn tròn.

Khắc khuôn mẫu 3D

Khắc laser 3D là một trong những ứng dụng chủ yếu của ngành khắc khuôn mẫu. Công nghệ khắc này đòi hòi phải có giao diện khắc 3D và máy khắc laser tương đương để truyền tải những file này. Với mức độ phức tạp của các dạng khuôn mẫu ngày càng gia tăng thì công nghệ khắc laser ngày càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Khắc khuôn mẫu tùy chỉnh

Trong lĩnh vực ô tô, nhu cầu khắc vĩnh viễn các bộ phận nhằm mục đích truy xuất nguồn gốc đòi hỏi phải thực hiện theo các khuôn mẫu làm sẵn có khả năng tùy chỉnh nội dung linh hoạt, do đó, các khuôn mẫu với nội dung tùy chỉnh như ngày tháng, chữ ký, dấu mộc được tạo ra bằng công nghệ laser đã hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu khắc phức tạp này, giúp nhà sản xuất có thể tùy chỉnh nội dung khuôn nhanh chóng từ đó tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất.